Specialorder, Kristian Peders enl sammanställning 2021-05-26

45 000 kr