På den här testsidan visar vi luckor med egenskapen C.